သႀကၤန္ကာလ အပူခ်ိန္ ဆက္လက္ျမင့္တက္ႏိုင္၍ ခရမ္းလြန္ေရာင္ျခည္အႏၱရာယ္ သတိျပဳရန္

April 12, 2019 Mg Naing 0

  သႀကၤန္ကာလ အပူခ်ိန္ ဆက္လက္ျမင့္တက္ႏိုင္၍ ခရမ္းလြန္ေရာင္ျခည္အႏၱရာယ္ သတိျပဳရန္ ဒီရက္ပိုင္းထဲ အပူခ်ိန္ေတြက တအားမမ်ားဘူး ဆိုေပမယ့္ ပူေတာ့ပူတယ္။ တခ်ိဳ႕ရက္ပိုင္းေတြမွာ နည္းနည္းပိုပူတယ္။ မတ္လကို ျပန္ၾကည့္ရင္ တစ္လလံုးပ်မ္းမွ် အပူခ်ိန္ေလာက္ပဲရွိတယ္။ အခု ဧၿပီလမွာ တခ်ိဳ႕ေနရာေတြမွာ ပိုပူတာရွိတယ္။ သႀကၤန္ကာလတြင္ အပူခ်ိန္ဆက္လက ္ျမင့္တက္လာႏိုင္၍ ခရမ္းလြန္ေရာင္ျခည္ […]